DANE FIRMOWE

Olsen Fashion Sp. z o.o. | Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa
Poland

Olsen Fashion Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000210010
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

Kontakt

Olsen Fashion Sp. z o.o. | Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa
Poland
Tel: +48 22 501 11 00
E-mail: olsenpolska@olsen.pl