DOSTĘPNOŚĆ DLA ONTARIUSZY Z AKTEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (AODA) – OŚWIADCZENIE O USŁUGACH OBSŁUGI KLIENTA ZAMIAR

Niniejsza polityka ma na celu spełnienie wymagań Standardów dostępności dla obsługi klienta, Rozporządzenia Ontario 429/07 w ramach Ustawy o dostępności dla niepełnosprawnych z 2005 r., I ma zastosowanie do dostarczania towarów i usług społeczeństwu lub innym stronom trzecim, a nie do same towary.

Olsen Fashion Canada zobowiązuje się dostarczać swoje towary i usługi w sposób, który szanuje godność i niezależność osób niepełnosprawnych oraz w sposób, który umożliwia osobom niepełnosprawnym uzyskanie, korzystanie lub korzystanie z naszych towarów i usług.